Digital Signature

What is Alfresco Digital Signature? Skytizens ได้นำคุณสมบัติ Digital Signature มาใช้กับระบบจัดการเอกสาร Alfresco เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และนำมาใส่ในเอกสารต่าง ๆ แบบออนไลน์ ทำให้เอกสารมีรายละเอียดที่ครบถ้วน เป็นทางการ และสามารถนำไปใช้งานอย่างสะดวกทันใจ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นด้วยคุณสมบัติ Digital Signature จะทำงานร่วมกับ Private Key และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ ทำให้ลายเซ็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงรูปภาพที่นำมาแทรกในเอกสาร แต่ยังสามารถระบุตัวตนของเจ้าของลายเซ็นได้อย่างแม่นยำ โดยหลักการทำงานของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ คือ การเข้ารหัสข้อมูล ซึ่งผู้ที่นำเอกสารไปดำเนินการต่อจะต้องใช้โปรแกรมคำนวณเพื่อตรวจสอบว่าเป็นลายเซ็นของเจ้าของลายเซ็นจริงหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลในเอกสารของตนจะปลอดภัยจากการเข้าถึงหรือดัดแปลงโดยบุคคลอื่นอย่างแน่นอน Why is Alfresco Digital Signature so important? การเซ็นชื่อลงในเอกสารที่เป็นแผ่นกระดาษสำหรับทำธุรกรรมหรือนิติกรรมอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยเสมอไป เพราะหลังจากที่เจ้าของลายเซ็นลงชื่อในเอกสารไปแล้ว อาจมีการนำไปแก้ไขดัดแปลงได้ง่าย ๆ แต่ด้วยคุณสมบัติ Digital Signature ของ Alfresco ผู้ใช้บริการจะสามารถสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูง และนำมาใส่เอกสารต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ คุณสมบัติ […]

Read More

Electronic Signature

What is Alfresco Electronic Signature? Electronic Signature เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติจาก Alfresco ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจัดการเอกสารสำหรับผู้ใช้บริการ ด้วยบริการสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบุตัวตน ตลอดจนนำลายเซ็นมาใส่ในเอกสาร ทำให้เอกสารมีความน่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยได้ภายในไม่กี่ขั้นตอน โดยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นด้วยคุณสมบัติ Electronic Signature จะปรากฎในส่วนของ ประวัติผู้ใช้ของฉัน (My Profile) ซึ่งเจ้าของลายเซ็นสามารถนำมาใส่กำกับในเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย Why is Alfresco Electronic Signature so important? เพราะลายเซ็นเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงตัวตนของบุคคล การทำธุรกรรมและนิติกรรมต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมีลายเซ็นของเจ้าของเอกสารกำกับไว้ในเอกสารเหล่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปการเซ็นเอกสารจะต้องพิมพ์เอกสารใส่แผ่นกระดาษเพื่อนำมาเซ็นชื่อด้วยปากกา จากนั้นจึงใช้วิธีสแกนเอกสารกลับเป็นไฟล์รูปเพื่อนำไปจัดเก็บในระบบอีกครั้ง แต่ด้วยคุณสมบัติ Electronic Signature ของ Alfresco จะช่วยลดขั้นตอนการเซ็นชื่อลงในเอกสารให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะผู้ใช้สามารถสร้างลายเซ็นของตัวเองเก็บไว้ในระบบ และใส่ลายเซ็นนั้นลงในเอกสารแบบออนไลน์ได้ทันที ทั้งนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถใส่เครื่องหมายหรือคำสำคัญอื่น ๆ เช่น ตราประทับ ชื่อเจ้าของลายเซ็น และวันที่เซ็นชื่อในเอกสาร เพื่อให้เอกสารมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย The Difference between […]

Read More

Antivirus Integration ClamAV

What is Alfresco ClamAV Antivirus Integration? Skytizens ได้พัฒนาส่วนเสริม (Addon) Alfresco ClamAV Antivirus เป็นฟีเจอร์เพื่อช่วยเพิ่มมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลในระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร Alfresco โดยฟีเจอร์ ClamAV Antivirus เป็นเครื่องมือป้องกันไวรัสแบบ Open Source ซึ่งช่วยตรวจจับทั้งไวรัส โทรจัน มัลแวร์ และภัยคุกคามอื่น ๆ และเมื่อติดตั้งให้ทำงานในระบบจัดการเอกสาร Alfresco แล้ว ClamAV จะทำการสแกนไฟล์ข้อมูลและเอกสารทุกไฟล์ที่ถูกอัพโหลดเข้าสู่ Alfresco Document Library (คลังเอกสาร) โดยอัตโนมัติ หากตรวจพบไฟล์ที่มีไวรัสหรือมีความเสี่ยงในการโจรกรรมข้อมูลและฟิชชิ่ง ฟีเจอร์ ClamAV จะทำการแจ้งเตือนและป้องกันการแสดงผลข้อมูลทันที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไฟล์อื่น ๆ ในระบบ ผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ว่าเอกสารทุกไฟล์จะปลอดภัย ใช้งานต่อเนื่องได้อย่างไร้กังวล Why is ClamAV Antivirus Integration so important? เพราะการเก็บเอกสารอย่างปลอดภัย ถือเป็นอีกเป้าหมายสำคัญที่ Skytizens ตระหนักถึง เราจึงนำฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย […]

Read More

Documents Expiration Manager Lite

What is the Documents Expiration Manager Lite (Archive Lite)? Documents to Archive Lite (Documents Expiration Manager Lite) เป็นส่วนเสริม (Addon) ในระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร Alfresco ที่ Skytizens ได้พัฒนาขึ้นให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดระยะเวลาการใช้งานและวันหมดอายุของไฟล์ข้อมูลและเอกสารในระบบ และจะถูกจัดเก็บในหมวดหมู่พิเศษแบบถาวร แยกส่วนกับไฟล์เอกสารปกติทั่วไป อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถดูรายการเอกสารที่หมดอายุในระบบ Alfresco โดยตรง หรือส่งออกข้อมูลจากระบบและจัดเก็บเป็นไฟล์รายงานได้ ด้วยฟีเจอร์ Documents to Archive Lite จะช่วยให้การตรวจสอบและติดตามข้อมูลการหมดอายุของเอกสารเป็นเรื่องง่าย ช่วยลดเวลาในการค้นหาของพนักงาน ทำให้ไลบรารีที่จัดเก็บเอกสารสะอาดและเป็นระเบียบ และทำให้ง่ายต่อการจัดการเอกสารที่มีการจำกัดระยะเวลาใช้งานอีกด้วย Documents to Archive Lite เป็นฟีเจอร์ส่วนเสริมเวอร์ชันพื้นฐานที่ช่วยการจัดการวันหมดอายุเอกสารในระดับเริ่มต้น หากต้องการใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การแจ้งเตือนเอกสารหมดอายุ การส่งรายงานการจัดเก็บเอกสารหมดอายุถาวรแบบปกติทางอีเมล และความสามารถในการค้นหาขั้นสูง เป็นต้น ฟังก์ชันการทำงานเหล่านี้จะมีอยู่ในฟีเจอร์ Documents to Archive Pro […]

Read More

Convert documents to PDF

What is the Alfresco PDF Converter? Skytizens ได้พัฒนาโซลูชั่น Convert Documents to PDF สำหรับใช้ในการแปลงไฟล์ภาพและเอกสารในระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร Alfresco ให้เป็นไฟล์ประเภท PDF ได้อย่างง่ายในไม่กี่คลิก โดยรองรับการแปลงไฟล์หลากหลายประเภท เช่น ไฟล์เอกสาร MS Excel, MS PowerPoint, MS Word ไปจนถึงไฟล์รูปภาพนามสกุล .JPG, .PNG, .BMP, .TIFF, .GIF และไฟล์อื่น ๆ อีกมากมายก็สามารถแปลงเป็นไฟล์ PDF ได้เช่นกัน Why is the Alfresco PDF Converter so important? ไฟล์เอกสารประเภท PDF มีประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งในแง่ของการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการนำไปใช้งาน ตั้งแต่ความสามารถในการแปลงไฟล์หลากหลายประเภทให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน อีกทั้งยังช่วยทำให้ขนาดไฟล์ลดลง แต่ไม่ลดทอนคุณภาพของภาพหรือทำให้ข้อมูลสูญหาย จึงสะดวกต่อการแบ่งปันให้ผู้อื่น และยังสามารถเปิดอ่านไฟล์ PDF […]

Read More

Advanced Audit Log

What is Alfresco Audit Log? เป็นส่วนสำหรับตรวจสอบประวัติการทำงานและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร Alfresco โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูล Audit Log ของระบบต่าง ๆ มักจะแสดงผลเป็นโค้ดโปรแกรม ซึ่งยากที่ผู้ใช้งานทั่วไปจะทำความเข้าใจ และจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT เป็นผู้ตรวจสอบ แต่สำหรับ Alfresco Audit Log จะแสดงผลประวัติกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรูปแบบข้อมูลรายงานสรุปที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้ใช้งานในระบบ Alfresco ที่ได้รับสิทธิ์เข้าดู Audit Log สามารถเข้าตรวจสอบประวัติการใช้งานต่าง ๆ ในระบบได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็ว Why is Audit Log so important? Audit Log ถิอเป็นหลักฐานการตรวจสอบการใช้งานระบบที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน คุณสามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลใน Audit Log เพื่อหาที่มาที่ไปของเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัญหาในช่วงเวลาที่ต้องการได้ รวมถึงสามารถพิสูจน์กิจกรรมของผู้ใช้งานแต่ละรายในระบบได้อย่างชัดเจน และเมื่อทราบถึงสาเหตุของปัญหาแล้ว เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจาก Audit Log เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์หรือปัญหาแบบเดิมซ้ำขึ้นอีก รวมถึงช่วยเพิ่มความปลอดภัย ไม่ให้เกิดการนำข้อมูลในระบบไปใช้ในทางที่ผิด Using Skytizens […]

Read More