Alfresco Spool Files to PDF Converter AS/400

What is Alfresco Spool to PDF Converter Spool Files คือ ฟังก์ชันการบันทึกข้อมูลของฐานข้อมูลในระบบเพื่อการประมวลผลหรือถ่ายเอกสารในภายหลัง ซึ่งข้อมูลที่ถูกปริ้นท์ออกมาหรือถูกจัดเก็บแล้วจะถูกเรียกว่า Spool files (หรือ Printer Output file) ฟีเจอร์ Alfresco Spool Files คือ ฟังก์ชันพิเศษที่ Skytizens พัฒนาขึ้นเพื่อการนำ Spool files จากระบบ ERP เช่น AS/400 หรือ SAP ที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นระบบดิจิทัล เปรียบเสมือนเป็นการจำลองระบบ AS/400 หรือ SAP มาไว้ที่แพลตฟอร์ม Alfresco พร้อมรูปแบบการทำงานเสมือนจริงเพื่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยค่ำสั่งการควบคุมการปริ้นท์เอกสารแบบเสหมือนผ่านโค้ดพิเศษ พร้อมฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเติมที่สามรถนำเข้าคุณสมบัติข้อมูลจากไฟล์ กำหนดชื่อไฟล์อัตโนมัติ จัดทำโฟลเดอร์แบบโครงสร้างที่ซับซ้อนเพื่อการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล รองรับการพิมพ์อักขระภาษาไทย จีน ญี่ปุ่น และอื่นๆ ภายในทวีปเอเชีย พร้อมฟังกันการจัดตำแหน่งบรรทัดของอักขระ ซึ่งสามารถจัดการผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม กำหนด […]

Read More