What is Alfresco ClamAV Antivirus Integration?

Skytizens ได้พัฒนาส่วนเสริม (Addon) Alfresco ClamAV Antivirus เป็นฟีเจอร์เพื่อช่วยเพิ่มมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลในระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร Alfresco

โดยฟีเจอร์ ClamAV Antivirus เป็นเครื่องมือป้องกันไวรัสแบบ Open Source ซึ่งช่วยตรวจจับทั้งไวรัส โทรจัน มัลแวร์ และภัยคุกคามอื่น ๆ และเมื่อติดตั้งให้ทำงานในระบบจัดการเอกสาร Alfresco แล้ว ClamAV จะทำการสแกนไฟล์ข้อมูลและเอกสารทุกไฟล์ที่ถูกอัพโหลดเข้าสู่ Alfresco Document Library (คลังเอกสาร) โดยอัตโนมัติ หากตรวจพบไฟล์ที่มีไวรัสหรือมีความเสี่ยงในการโจรกรรมข้อมูลและฟิชชิ่ง ฟีเจอร์ ClamAV จะทำการแจ้งเตือนและป้องกันการแสดงผลข้อมูลทันที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไฟล์อื่น ๆ ในระบบ ผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ว่าเอกสารทุกไฟล์จะปลอดภัย ใช้งานต่อเนื่องได้อย่างไร้กังวล

Why is ClamAV Antivirus Integration so important?

เพราะการเก็บเอกสารอย่างปลอดภัย ถือเป็นอีกเป้าหมายสำคัญที่ Skytizens ตระหนักถึง เราจึงนำฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย ClamAV Antivirus มาบูรณาการใช้กับระบบจัดการเอกสาร Alfresco นอกจากจะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไฟล์เอกสาร ยังช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น เพราะโปรแกรมสแกนไวรัสจะทำงานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการนำเข้าไฟล์เอกสาร โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องกดปุ่มสแกนหรือเปิดการใช้งานใด ๆ และยังมีข้อดีอื่น ๆ อีก เช่น

  • รักษาความปลอดภัยให้กับธุรกิจ จากความเสี่ยงในการขโมยข้อมูลส่วนตัว การรั่วไหลของข้อมูล และอาชญากรรมไซเบอร์อื่น ๆ
  • ช่วยป้องกันเซิฟเวอร์ ให้ปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมข้อมูลและไวรัส
  • ประหยัดงบประมาณ สามารถลดความถี่ในการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Antivirus ใหม่ และมีการติดตามการบำรุงรักษาที่ดี

How Does ClamAV Antivirus Work?

ฟีเจอร์ ClamAV Antivirus สามารถตรวจสอบไฟล์ข้อมูลและเอกสารได้ทุกประเภท โดยมีกระบวนการทำงานและแสดงผลดังต่อไปนี้

Automatic scan uploaded documents

เบื้องต้น เมื่อผู้ใช้งานอัพโหลดหรือนำเข้าไฟล์เอกสารเข้าสู่ระบบ Alfresco ในส่วน Share ที่ต้องการ เช่น เมนู My Files (ไฟล์ของฉัน), เมนู Shared Files (ไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน) หรือเมนู Sites (เว็บไซต์) และคลิกเข้าสู่ Site ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่เมนู Document Library (คลังเอกสาร) เป็นต้น

จากนั้น ฟีเจอร์ ClamAV Antivirus จะทำงานอัตโนมัติ โดยแต่ละไฟล์จะได้รับการตรวจจับไวรัสก่อนบันทึกเข้าเซิฟเวอร์ และไฟล์ที่ได้รับการสแกนด้วย ClamAV แล้ว จะปรากฎสัญลักษณ์รูปโล่กำกับที่ด้านซ้ายของรายการไฟล์เอกสารนั้น ๆ เพื่อแจ้งสถานะ ดังภาพที่ 1 ได้แก่

  •  รูปโล่สีเขียว คือ ไฟล์เอกสารมีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน
  •  รูปโล่สีแดง คือ ไฟล์เอกสารที่ติดไวรัส
  •  รูปโล่สีเทา คือ ไฟล์เอกสารที่ ClamAV ไม่สามารถสแกนได้
alfresco_wiki_skytizens_thailand_clamav-antivirus-auto-scan1
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการแสดงผลสัญลักษณ์รูปโล่ที่ไฟล์เอกสาร บอกสถานะการสแกนไวรัสด้วยฟีเจอร์ ClamAV ในระบบ Alfresco

ClamAV Shield Indicator

ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการกับไฟล์ข้อมูลและเอกสารที่ได้รับการสแกนด้วย ClamAV Antivirus ตามสถานะของผลการสแกนได้ ดังนี้

  • Green shield

สำหรับไฟล์เอกสารที่มีความปลอดภัย ไม่ติดไวรัส ที่บริเวณมุมบนซ้ายของข้อมูลไฟล์ จะแสดงผลสัญลักษณ์รูปโล่สีเขียว หากนำ Cursor เมาส์ชี้ที่สัญลักษณ์ดังกล่าว จะแสดงผลข้อความว่า File scanned (ไฟล์ที่สแกน) ดังภาพที่ 2

alfresco_wiki_skytizens_thailand_clamav-antivirus-green-shield1
ภาพที่ 2 ฟีเจอร์ ClamAV แสดงสัญลักษณ์โล่สีเขียวของไฟล์ที่ปลอดภัย ไม่มีไวรัส ในระบบ Alfresco

และเมื่อผู้ใช้งานคลิกที่ชื่อเอกสารหรือรูปภาพตัวอย่าง (Thumbnail) เพื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดเอกสารนั้น ที่เมนูคำสั่งสำหรับจัดการเอกสารบริเวณคอลัมน์ด้านขวา ภายใต้หัวข้อ Properties (คุณสมบัติ) ของเอกสาร จะแสดงผลรายละเอียดการสแกนไฟล์เอกสาร ที่หัวข้อ Antivirus Information (ข้อมูลการป้องกันไวรัส) ทั้งวันที่ เวลาที่สแกน และสถานะการติดไวรัส (Infected) จะเป็น No (ไม่ใช่) ดังภาพที่ 3

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้งานหรือแก้ไขไฟล์เอกสารนี้ในระบบจัดการเอกสาร Alfresco ได้ตามปกติ

alfresco_wiki_skytizens_thailand_clamav-antivirus-green-shield2
ภาพที่ 3 แสดงข้อมูล Antivirus Information จาก Properties ของไฟล์เอกสารที่ไม่ติดไวรัส
  • Red shield

สำหรับไฟล์เอกสารที่มีไวรัส หรือมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย เมื่ออัพโหลดเข้ามาในระบบ Alfresco ที่บริเวณมุมบนซ้ายของข้อมูลไฟล์ จะแสดงผลสัญลักษณ์รูปโล่สีแดง หากนำ Cursor เมาส์ชี้ที่สัญลักษณ์ดังกล่าว จะแสดงผลข้อความว่า Infected (ติดไวรัส) ดังภาพที่ 4

alfresco_wiki_skytizens_thailand_clamav-antivirus-red-shield1
ภาพที่ 4 ฟีเจอร์ ClamAV แสดงสัญลักษณ์โล่สีแดงของไฟล์ที่มีไวรัส ในระบบ Alfresco

เมื่อผู้ใช้งานคลิกที่ชื่อเอกสารหรือรูปภาพตัวอย่าง (Thumbnail) เพื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดเอกสารนั้น ระบบจะไม่แสดงผลข้อมูลในไฟล์เอกสาร แต่จะแสดงผลข้อความแจ้งชื่อไวรัส ดังตำแหน่งหมายเลข 1 ในภาพที่ 5

และที่เมนูคำสั่งสำหรับจัดการเอกสารบริเวณคอลัมน์ด้านขวา ภายใต้หัวข้อ Properties (คุณสมบัติ) ของเอกสาร จะแสดงผลรายละเอียดจากการสแกนไฟล์เอกสารด้วย ClamAV แล้วพบไวรัส ที่หัวข้อ Virus Infection Information (ข้อมูลการติดไวรัส) และ Antivirus Information (ข้อมูลการป้องกันไวรัส) ทั้งวันที่ เวลาที่สแกน และสถานะการติดไวรัส (Infected) จะเป็น Yes (ใช่) ดังตำแหน่งหมายเลข 2 ในภาพที่ 5

alfresco_wiki_skytizens_thailand_clamav-antivirus-red-shield2
ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างรายละเอียดและ Properties ของไฟล์เอกสารที่ติดไวรัส ในระบบ Alfresco
สำหรับไฟล์เอกสารที่ติดไวรัสและแสดงผลสัญลักษณ์โล่สีแดง ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน Alfresco WIKI แนะนำว่าควรลบไฟล์เอกสารนี้ออกจากระบบ Alfresco
  • Gray shield

สัญลักษณ์รูปโล่สีเทา จะปรากฎขึ้นที่บริเวณมุมบนซ้ายของไฟล์เอกสารรายการที่ฟีเจอร์ ClamAV ไม่สามารถสแกนไฟล์นี้ได้ เนื่องจากไฟล์มีปัญหาหรือมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในระบบ Alfresco  โดยหากนำ Cursor เมาส์ชี้ที่สัญลักษณ์ดังกล่าว จะแสดงผลข้อความว่า Antivirus Scan Error (สแกนไวรัสผิดพลาด) ดังภาพที่ 6

alfresco_wiki_skytizens_thailand_clamav-antivirus-gray-shield1
ภาพที่ 6 ฟีเจอร์ ClamAV แสดงสัญลักษณ์โล่สีเทาที่ไฟล์เอกสารในระบบ Alfresco ที่ไม่สามารถสแกนได้ เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่เกินกำหนด

และเมื่อผู้ใช้งานคลิกที่ชื่อเอกสารหรือรูปภาพตัวอย่าง (Thumbnail) เพื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดเอกสารนั้น ที่เมนูคำสั่งสำหรับจัดการเอกสารบริเวณคอลัมน์ด้านขวา ภายใต้หัวข้อ Properties (คุณสมบัติ) ของเอกสาร จะแสดงผลรายละเอียดการสแกนไฟล์เอกสาร หัวข้อ Antivirus Scan Error (สแกนไวรัสผิดพลาด) ทั้งวันที่ เวลาที่สแกน และรายละเอียดข้อผิดพลาด ดังภาพที่ 7

alfresco_wiki_skytizens_thailand_clamav-antivirus-gray-shield2
ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างรายละเอียดและ Properties ของไฟล์เอกสารที่ Antivirus Scan Error
สำหรับไฟล์เอกสารที่ ClamAV ไม่สามารถสแกนได้ Alfresco WIKI แนะนำให้ผู้ใช้งานติดต่อผู้ดูแลระบบ Alfresco ของคุณโดยตรง เพื่อให้ทำการอัพโหลดนำไฟล์เข้าสู่ระบบให้ใหม่อีกครั้ง

Email notification

กรณีที่ผู้ใช้งานมีการอัพโหลดไฟล์เอกสารที่มีไวรัสเข้ามาในระบบจัดการเอกสาร Alfresco จะมีการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบ ตามแอคเคาท์อีเมลที่ผู้ดูแลระบบกำหนดไว้ โดยตัวอย่างรายละเอียดในอีเมลแจ้งเตือนเอกสารที่ติดไวรัสหรือไม่ปลอดภัย ดังภาพที่ 8

alfresco_wiki_skytizens_alfresco_thailand_ClamAV4
ภาพที่ 8 แสดงอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีการอัพโหลดไฟล์ที่มีไวรัสในระบบ Alfresco ส่งไปยังผู้ดูแลระบบหรืออีเมลผู้รับที่กำหนดไว้