What is Alfresco Joget Connector?

Alfresco Joget Connector เป็นแพลตฟอร์มสร้างแอพพลิเคชั่นที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่น Skytizens พัฒนาขึ้นเพื่อการจัดการดิจิทัลคอนเทนต์ระดับองค์กรโดยเฉพาะ ที่ผสานการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Joget และ Alfresco เพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจและการจัดการคอนเทนต์แบบดิจิทัลได้โดยอัตโนมัติ ด้วยการทำงานแบบระบบเปิด ปราศจากการเขียนโค้ด และมีการใช้งานที่ง่ายดาย

ด้วยการทำงานอย่างมีเอกลักษณ์ที่สามารถออกแบบแบบฟอร์ม, ลิสต์รายการ, ส่วนต่อประสานผู้ใช้, Workflow, และอื่นๆ อีกมากมาย สร้างและจัดการแอพลิเคชั่นได้อย่างอิสระตามความต้องการทางธุรกิจ สามารถมอบหมายงาน ควบคุมการดำเนินงาน ตรวจสอบสถานะการดำเนินงาน แสดงแผนภาพการรายการข้อมูล อีกทั้งยังครอบคลุมการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ สมาร์ทโฟน และระบบคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการทำงานในระดับองค์กรที่ต้องการข้อมูลที่แม่นยำ ฉับไว เข้าใจง่าย และไม่ยุ่งยาก

Why is Joget so Important?

การดำเนินงานทางธุรกิจจำเป็นต้องมีแบบฟอร์มและเอกสารสำหรับดำเนินงานหลากหลายประเภท Joget จึงช่วยให้กระบวนการการดำเนินงานมีความสะดวกสบายและง่ายดายมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาเอกสารใดๆ ให้ยุ่งยาก ช่วยลดการใช้งานทรัพยากรภายในองค์กร ปรับการใช้งานตามความต้องการขององค์กรให้ทันสมัย อนุมัติงานผ่านระบบดิจิทัลได้ทันที และข้อดีอื่นๆ เช่น

 • เพิ่มความปลอดภัย – เข้ารหัสและสามารถกำหนดการเข้าถึงการใช้งานจากตำแหน่งบุคลากรของแต่ละแผนกภายในองค์กร
 • กำหนดเอง – กำหนดรูปแบบการดำเนินการภายในองค์กรเพื่อการสร้างแบบฟอร์ม Workflow และ Datalist
 • ประหยัดงบประมาณ – ลดงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรเพื่อการดำเนินงาน
 • การใช้งานที่หลากหลาย – สร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
 • ประหยัดเวลา – ด้วยการทำงานแบบอัตโนมัติ ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงาน

How does Joget Connector Work?

Joget มีการทำงานที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนการใช้งานตามแอพพลิเคชั่นที่ใช้ดำเนินงานภายในองค์กร ซึ่งจะมุ่งเน้นการทำงานผ่านระบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์มเป็นหลักเพื่อการสร้างเอกสารสำหรับการดำเนินงาน คล้ายกับฟังก์ชั่น Model Manager ที่สามารถสร้าง จัดการ และออกแบบ Document type แต่ Joget จะเป็นการจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในกระบวนการประสานงานอัตโนมัติพร้อมกับการเริ่มกระบวนการดำเนินงานร่วมกับผู้ใช้งานตำแหน่งต่างๆ ภายในองค์กรโดยเฉพาะ โดยมีคุณสมบัติที่โดดเด่นได้แก่

 • Design Form – สร้าง จัดการ และออกแบบแบบฟอร์มได้อย่างหลากหลายและจำนวนมาก
 • Design Workflow – สร้าง จัดการ และออกแบบกระบวนการทำงานได้อย่างซับซ้อนและหลากหลาย
 • Datalist and Report– สร้างและออกแบบ Datalist เพื่อจัดทำรายงานผลข้อมูลแบบตาราง
 • Tracking – ติดตามผลการดำเนินงานทั้งหมด
 • User Approval อนุมัติงานตามตำแหน่งของผู้ใช้งาน

Main Features

ฟีเจอร์หลักของ Joget แต่ละส่วนจะมีการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ Dashboard (หน้าหลัก), Application Designer (การออกแบบแอพฯ), Monitoring (ตรวจสอบผล), Admin Console (แผงควบคุมแอดมิน), Help (ช่วยเหลือ), และ Applications (แอพพลิเคชั่น) ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ทุกฟีเจอร์ ยกเว้นผู้ใช้งานทั่วไปที่สามารถเข้าถึงได้บางฟีเจอร์ โดยมีคำอธิบายตามหัวข้อดังต่อไปนี้

Dashboard

หน้าหลักของ Joget จะแสดงคำอธิบายเบื้องต้น การเข้าถึงวิกิพีเดีย แถบการสืบค้นหาแอพพลิเคชั่น และไอคอนเพื่อเปิดใช้งานแอพฯ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงส่วนประกิบต่างๆ ของหน้าหลัก

Search for Apps

การสืบค้นแอพพลิเคชั่นด้วยการพิมพ์ชื่อแอพฯ ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างช่องการค้นหาเพื่อการเปิดใช้งานอย่างรวดเร็ว เมื่อพิมพ์ตัวอักษรที่เกี่ยวข้อง แอพฯจะปรากฏทันที ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงการสืบค้นแอพพลิเคชั่น

Applications

แอพพลิเคชั่นเป็นหัวใจหลักของการเข้าถึงการดำเนินงานทางธุรกิจต่างๆ ที่แตกต่างกันในแต่ละแผนก ช่วยในการมอบหมายงาน อนมุัติ จัดทำการดำเนินงานให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น จัดทำรายงานผล ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตรวจสอบสถานะการดำเนินงาน และอื่นๆ อีกมากมาย ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงไอคอนแอพพลิเคชั่นทั้งหมด

Application Designer (Admin Tools)

โปรแกรมออกแบบแอพพลิเคชั่นสำหรับสร้างแอพฯ เพื่อเพิ่มรูปแบบการดำเนินงานที่หลากหลายสำหรับผู้ดูแลระบบ เพื่อการรองรับการทำงานดิจิทัลคอนเทนต์ การประสานงาน Workflow และอื่นๆ สามารถกำหนดเองได้ที่หน้าการออกแบบแอพพลิเคชั่น ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงส่วนประกิบต่างๆ ของหน้า Design Apps

มีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

 • Design New App (สร้างแอพพลิเคชั่นใหม่) – สร้าง ออกแบบ จัดการแอพฯ ใหม่ได้อย่างหลากหลาย
 • Import App (นำเข้าแอพฯ) – ปุ่มนำเข้าแอพฯ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่
 • Published Apps (แอพฯ ที่เปิดใช้งาน) – แสดงแอพฯ ที่เปิดใช้งาน แสดงเวอร์ชั่น พร้อมการสืบค้น
 • Unpublished Apps (แอพฯ ที่ยังไม่เปิดการใช้งาน) – แสดงแอพฯ ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน

Monitoring (Admin Tools)

แถบการตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ จัดทำบันทึกภายในระบบ Joget โดยจะแสดงเป็นรายงานผลแบบตารางและแบบกราฟเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการรายงานผลข้อมูล ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงส่วนประกอบของหน้าการตรวจสอบกระบวนการทั้งหมด

มีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

 • Running Processes – แสดงผลกระบวนการทำงานที่กำลังดำเนินการอยู่ล่าสุด
 • Completed Processes – แสดงรายงานผลข้อมูลการดำเนินงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • Audit Trail – ตรวจสอบ ติดตาม แสดงผลผู้ใช้งานในระบบทั้งหมด
 • Tomcat Logs – รายงานบันทึกผลข้อมูลภายในเซิฟเวอร์
 • System Logs – รายงานบันทึกผลข้อมูลภายในระบบ
 • Performance – แสดงแผนภาพรายงานผลข้อมูลการมีปฏิสัมพันธ์ภายในแอพฯ แบบกราฟและแสดงข้อมูลแอพฯ ที่ถูกใช้งานโดยรวมภายใน 30 ที่ผ่านมา

Admin Console (Admin Tools)

แผงควบคุมสำหรับแอดมินเพื่อการจัดการ เรียกดู และกำหนดค่าข้อมูลภายในระบบ Joget ซึ่งมีการกำหนดค่าที่หลากหลาย เช่น การตั้งค่าหน้าแรก กำหนดโซนเวลา ปรับการแสดงผล จัดการส่วนเสริม และอื่นๆ อีกมายมาย ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงส่วนประกอบหน้าต่างแผงควบคุมของผู้ดูแลระบบ

มีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

 • General Setting – การตั้งค่าภายในระบบทั่วไป
 • Datasource & Profile Settings – การตั้งค่าโปรไฟล์และแหล่งข้อมูล
 • Directory Manager Settings – การตั้งค่าการจัดการไดเรกทอรี
 • Manage Plugins – ตัวจัดการส่วนเสริม
 • Manager Messages – ตัวจัดการข้อความ

Help

แถบช่วยเหลือเพื่อเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมของระบบ Joget เมื่อคลิกปุ่ม Help ระบบจะเข้าสู่เว็บไซต์ Skytizens เพื่อแสดงคำอธิบายเพิ่มเติมของ Joget ทันที ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงผลการเข้าถึงปุ่ม Help