Alfresco Joget Connector

What is Alfresco Joget Connector? Alfresco Joget Connector เป็นแพลตฟอร์มสร้างแอพพลิเคชั่นที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่น Skytizens พัฒนาขึ้นเพื่อการจัดการดิจิทัลคอนเทนต์ระดับองค์กรโดยเฉพาะ ที่ผสานการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Joget และ Alfresco เพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจและการจัดการคอนเทนต์แบบดิจิทัลได้โดยอัตโนมัติ ด้วยการทำงานแบบระบบเปิด ปราศจากการเขียนโค้ด และมีการใช้งานที่ง่ายดาย ด้วยการทำงานอย่างมีเอกลักษณ์ที่สามารถออกแบบแบบฟอร์ม, ลิสต์รายการ, ส่วนต่อประสานผู้ใช้, Workflow, และอื่นๆ อีกมากมาย สร้างและจัดการแอพลิเคชั่นได้อย่างอิสระตามความต้องการทางธุรกิจ สามารถมอบหมายงาน ควบคุมการดำเนินงาน ตรวจสอบสถานะการดำเนินงาน แสดงแผนภาพการรายการข้อมูล อีกทั้งยังครอบคลุมการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ สมาร์ทโฟน และระบบคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการทำงานในระดับองค์กรที่ต้องการข้อมูลที่แม่นยำ ฉับไว เข้าใจง่าย และไม่ยุ่งยาก Why is Joget so Important? การดำเนินงานทางธุรกิจจำเป็นต้องมีแบบฟอร์มและเอกสารสำหรับดำเนินงานหลากหลายประเภท Joget จึงช่วยให้กระบวนการการดำเนินงานมีความสะดวกสบายและง่ายดายมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาเอกสารใดๆ ให้ยุ่งยาก ช่วยลดการใช้งานทรัพยากรภายในองค์กร ปรับการใช้งานตามความต้องการขององค์กรให้ทันสมัย อนุมัติงานผ่านระบบดิจิทัลได้ทันที และข้อดีอื่นๆ เช่น เพิ่มความปลอดภัย – เข้ารหัสและสามารถกำหนดการเข้าถึงการใช้งานจากตำแหน่งบุคลากรของแต่ละแผนกภายในองค์กร […]

Read More

Getting Started with Joget

Integration with Joget วิธีการใช้งาน Joget ภายในระบบ Alfresco จะคล้ายคลึงกับแอพพลิเคชั่น Joget แต่จะรวมการทำงานไว้ในรูปแบบแถบการใช้งาน โดยจะมีฟีเจอร์ทั้งหมดและรวมการใช้งานในแถบเดียวและสามารถเข้าถึงการทำงานในระบบ Alfresco ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานแอพฯ Joget เพิ่มเติม (สามารถศึกษาความหมายเพิ่มเติ่มได้ที่หัวข้อ Alfresco Joget Connector) การเข้าถึงการใช้งาน Joget อันดับแรกให้ทำการ Log in เข้าสู่ระบบ Alfresco จากนั้นนำเมาส์ไปคลิกที่แถบ Joget จะปรากฏฟีเจอร์การใช้งานต่างๆ สำหรับ User ดังภาพที่ 1 (สามารถศึกษาวิธีการ Log in ได้ที่หัวข้อ First steps) โดยมีส่วนประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้ Dashboard – หน้าหลักของ Joget ที่รวมทุกแอพพลิเคชั่นและการสืบค้น Help – ปุ่มช่วยเหลือข้อมูลเพิ่มเติม Applicaions – แอพฯ เพื่อดำเนินกระบวนการการทำงานทางธุรกิจต่างๆ Getting Started with Joget Applications การใช้งาน Joget เบื้องต้น อันดับแรกให้เข้าไปที่แถบ Joget เพื่อเข้าถึงการใช้งาน จากนั้นเลือกแอพพลิเคชั่น โดยการเข้าถึงแอพฯ เพื่อดำเนินงานและประสานงาน สามารถแบ่งได้เป็น […]

Read More

Joget Job Requisition Workflow

What is the Job Requisition Workflow? Job Requisition Form คือ แบบฟอร์มแจ้งขอพนักงานอย่างเป็นทางการของแผนกต่างๆ ภายในองค์กร ผู้จัดการของแต่ละแผนกสามารถสร้างคำร้องขอพนักงานใหม่หรือพนักงานทดแทนได้ แบบฟอร์มจะประกอบด้วยรายละเอียดที่สำคัญในการแจ้งขอพนักงาน เช่น ตำแหน่งงาน แผนก หน่วยงาน ประสบการณ์ การศึกษา ทักษะ และอื่นๆ ดังนั้น Job Requisition Workflow เป็นแอพพลิเคชั่นของแฟลตฟอร์ม Joget ที่จะช่วยให้การดำเนินงานด้านการจัดทำเอกสารแจ้งขอพนักงานแบบ E-Form (แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์) ภายในองค์กรที่ครบวงจร เช่น การอนุมัติ มอบหมายงาน จัดทำรายงานผล ดาวน์โหลด และยังสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ทั้งหมด Job Requisition Form Applications แอพพลิเคชั่นสำหรับจัดทำแบบฟอร์มคำร้องขอเพื่อการดำเนินงาน เมื่อเข้ามาจะพบกับหน้าแรก (Home) ที่จะแสดง Layout รายงานผลของแต่ละ User ภายในแอพฯ เช่น กล่องข้อความ รายงานผลข้อมูลทั้งหมด และการดำเนินงานล่าสุด เป็นต้น ขึ้นอยู่กับการสร้างและออกแบบการรายงานข้อมูลภายในแอพฯ ซึ่งบางแอพพลิเคชั่นจะแตกต่างกันในส่วนของฟีเจอร์การใช้งานภายใน […]

Read More

Joget Budget Workflow Application

What is Joget Budget Management? งบประมาณ (Budget) คือ การคาดการณ์งบประมาณทางการเงินหรือทรัพยากรเพื่อการดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น การจัดซื้อ การผลิต การควบคุม และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณควบคู่กัน สำหรับการจัดทำรายงานผลข้อมูลงบประมาณในรูปแบบต่างๆ เพื่อการวางแผนและพิจารณาการดำเนินงานในอนาคต โดย Budget Workflow เป็นกระบวนการดำเนินงานด้านการจัดการงบประมาณด้วยแฟลตฟอร์ม Joget ที่รวมการทำงานต่างๆ อย่างครบวงจร เช่น การจัดทำแบบฟอร์ม การประสานงาน ยื่นคำร้องอนุมัติงบประมาณและอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยประสิทธิภาพในการทำงานที่หลากหลาย ช่วยให้การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันสั้น สามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Alfresco ได้เป็นอย่างดี (สามารถศึกษาการทำงานเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ Getting Started with Joget ) Budget Approval Application วิธีการใช้งาน Application เพื่อการดำเนินการ Workflow สำหรับจัดทำแบบฟอร์มยื่นขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ภายในหน่วยงานขององค์กร ที่มีกระบวนการทำงาน Workflow ที่ล้ำลึก เป็นลำดับขั้นตอน อนุมัติด้วยลายเซ็นดิจิทัล จัดทำ E-Form อัตโนมัติ คำนวณงบประมาณค่าใช้จ่าย พร้อมจัดเก็บข้อมูลเป็น Custom […]

Read More