Zonal OCR with Data Extraction from scanned documents

What is Zonal OCR and SkyArea OCR Lite โดยทั่วไป OCR หรือ Optical Character Recognition คือ เครื่องมือแปลงไฟล์ภาพเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ผ่านการสแกน พร้อมแยกแยะข้อความตัวอักษรที่อยู่บนภาพ ให้กลายเป็นไฟล์ข้อความตัวอักษรที่สามารถแก้ไขและสืบค้นได้ แต่สำหรับ Zonal  OCR จะเป็นเทคโนโลยี OCR ประเภทหนึ่ง ที่นอกจากจะใช้แยกแยะตัวอักษรที่อยู่บนภาพได้แล้ว ยังอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถกำหนดตำแหน่งหรือเฉพาะบริเวณที่ต้องการเก็บค่าตัวอักษรบนเอกสารที่ผ่านการสแกนได้ และในระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร Alfresco จาก Skytizens เราได้ออกแบบโซลูชั่นการคัดแยกข้อมูลที่หลากหลายเพื่อรองรับการทำงานในรูปแบบที่แตกต่างกันตามที่แต่ละองค์กรและธุรกิจต้องการ และหนึ่งในนั้นคือ โซลูชั่นการคัดแยกข้อมูลด้วยระบบ Zonal OCR ด้วยฟังก์ชัน SkyArea OCR Lite ที่ใช้งานร่วมกันได้ทั้งกับสแกนเนอร์และอุปกรณ์พกพาสารพัดประโยชน์ต่าง ๆ ช่วยจัดเก็บเนื้อหาในไฟล์ภาพและเอกสารที่ได้รับการสแกน เพื่อแปลงข้อมูลและภาพให้อยู่ในรูปของไฟล์ที่สืบค้นข้อความได้โดยอัตโนมัติ ฟังก์ชัน SkyArea OCR Lite เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูล Metadata (คุณลักษณะเฉพาะของเอกสาร) จากเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มหรือเทมเพลต ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้, […]

Read More