Alfresco Document Zonal Data Capture Pro

What is Alfresco Document Data Capture Pro? (Sky OCR Pro with PDF Extractor) Alfresco Document Data Capture Pro หรือ Sky OCR Pro เป็นฟังก์ชันพิเศษที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการเอกสารจากบริษัท Skytizens มีความสามารถในการตรวจจับข้อความตัวอักษรที่อยู่ในไฟล์รูปภาพ แล้วนำมาแปลงค่าให้กลายเป็นข้อความตัวอักษรด้วยระบบดิจิทัลที่สามารนำไปสืบค้นได้ มาพร้อมกับเวอร์ชัน Professional ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเนื้อหาได้อย่างแม่นยำและฟังกชั่นการใช้งานขั้นสูง (สามารถศึกษาความหมายเพิ่มเติมของ OCR ได้ที่ Alfresco Wiki) โดยเวอร์ชัน Professional มาพร้อมกับเทมเพลตอัจฉริยะ (Smart template) ที่สามารถคัดแยกและจัดการข้อความตัวอักษรของเอกสารรูปแบบต่างๆ ที่อัพโหลดลงในระบบได้อัตโนมัติ พร้อมกับจัดเรียง (Sort) เอกสารและตั้งชื่อไฟล์ใหม่ทั้งหมดโดยปราศจากการจัดการเพิ่มเติม เพื่อจัดเก็บข้อมูล Metadata ไว้ภายในระบบสำหรับการสืบค้นข้อมูลที่สะดวกและง่ายดาย ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่รองรับการใช้งานพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้ระดับหน่วยงาน องค์กร และบริษัทได้อย่างมหาศาล รองรับการทำงานที่มากกว่าเวอร์ชัน Lite โดยไม่ต้องพึ่งฟังก์ชันเสริมเพิ่มเติม ขยายประสิทธิภาพในการแปลงข้อความตัวอักษรให้แม่นยำมากขึ้น วิเคราะห์และจำแนกเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ สามารถกำหนดคำสั่งพิเศษด้วยภาษา […]

Read More