Alfresco Spool Files to PDF Converter AS/400

What is Alfresco Spool to PDF Converter Spool Files คือ ฟังก์ชันการบันทึกข้อมูลของฐานข้อมูลในระบบเพื่อการประมวลผลหรือถ่ายเอกสารในภายหลัง ซึ่งข้อมูลที่ถูกปริ้นท์ออกมาหรือถูกจัดเก็บแล้วจะถูกเรียกว่า Spool files (หรือ Printer Output file) ฟีเจอร์ Alfresco Spool Files คือ ฟังก์ชันพิเศษที่ Skytizens พัฒนาขึ้นเพื่อการนำ Spool files จากระบบ ERP เช่น AS/400 หรือ SAP ที่จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นระบบดิจิทัล เปรียบเสมือนเป็นการจำลองระบบ AS/400 หรือ SAP มาไว้ที่แพลตฟอร์ม Alfresco พร้อมรูปแบบการทำงานเสมือนจริงเพื่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยค่ำสั่งการควบคุมการปริ้นท์เอกสารแบบเสหมือนผ่านโค้ดพิเศษ พร้อมฟังก์ชันพิเศษเพิ่มเติมที่สามรถนำเข้าคุณสมบัติข้อมูลจากไฟล์ กำหนดชื่อไฟล์อัตโนมัติ จัดทำโฟลเดอร์แบบโครงสร้างที่ซับซ้อนเพื่อการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล รองรับการพิมพ์อักขระภาษาไทย จีน ญี่ปุ่น และอื่นๆ ภายในทวีปเอเชีย พร้อมฟังกันการจัดตำแหน่งบรรทัดของอักขระ ซึ่งสามารถจัดการผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม กำหนด […]

Read More

Alfresco Joget Connector

What is Alfresco Joget Connector? Alfresco Joget Connector เป็นแพลตฟอร์มสร้างแอพพลิเคชั่นที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่น Skytizens พัฒนาขึ้นเพื่อการจัดการดิจิทัลคอนเทนต์ระดับองค์กรโดยเฉพาะ ที่ผสานการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Joget และ Alfresco เพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจและการจัดการคอนเทนต์แบบดิจิทัลได้โดยอัตโนมัติ ด้วยการทำงานแบบระบบเปิด ปราศจากการเขียนโค้ด และมีการใช้งานที่ง่ายดาย ด้วยการทำงานอย่างมีเอกลักษณ์ที่สามารถออกแบบแบบฟอร์ม, ลิสต์รายการ, ส่วนต่อประสานผู้ใช้, Workflow, และอื่นๆ อีกมากมาย สร้างและจัดการแอพลิเคชั่นได้อย่างอิสระตามความต้องการทางธุรกิจ สามารถมอบหมายงาน ควบคุมการดำเนินงาน ตรวจสอบสถานะการดำเนินงาน แสดงแผนภาพการรายการข้อมูล อีกทั้งยังครอบคลุมการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ สมาร์ทโฟน และระบบคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการทำงานในระดับองค์กรที่ต้องการข้อมูลที่แม่นยำ ฉับไว เข้าใจง่าย และไม่ยุ่งยาก Why is Joget so Important? การดำเนินงานทางธุรกิจจำเป็นต้องมีแบบฟอร์มและเอกสารสำหรับดำเนินงานหลากหลายประเภท Joget จึงช่วยให้กระบวนการการดำเนินงานมีความสะดวกสบายและง่ายดายมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาเอกสารใดๆ ให้ยุ่งยาก ช่วยลดการใช้งานทรัพยากรภายในองค์กร ปรับการใช้งานตามความต้องการขององค์กรให้ทันสมัย อนุมัติงานผ่านระบบดิจิทัลได้ทันที และข้อดีอื่นๆ เช่น เพิ่มความปลอดภัย – เข้ารหัสและสามารถกำหนดการเข้าถึงการใช้งานจากตำแหน่งบุคลากรของแต่ละแผนกภายในองค์กร […]

Read More

Getting Started with Joget

Integration with Joget วิธีการใช้งาน Joget ภายในระบบ Alfresco จะคล้ายคลึงกับแอพพลิเคชั่น Joget แต่จะรวมการทำงานไว้ในรูปแบบแถบการใช้งาน โดยจะมีฟีเจอร์ทั้งหมดและรวมการใช้งานในแถบเดียวและสามารถเข้าถึงการทำงานในระบบ Alfresco ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานแอพฯ Joget เพิ่มเติม (สามารถศึกษาความหมายเพิ่มเติ่มได้ที่หัวข้อ Alfresco Joget Connector) การเข้าถึงการใช้งาน Joget อันดับแรกให้ทำการ Log in เข้าสู่ระบบ Alfresco จากนั้นนำเมาส์ไปคลิกที่แถบ Joget จะปรากฏฟีเจอร์การใช้งานต่างๆ สำหรับ User ดังภาพที่ 1 (สามารถศึกษาวิธีการ Log in ได้ที่หัวข้อ First steps) โดยมีส่วนประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้ Dashboard – หน้าหลักของ Joget ที่รวมทุกแอพพลิเคชั่นและการสืบค้น Help – ปุ่มช่วยเหลือข้อมูลเพิ่มเติม Applicaions – แอพฯ เพื่อดำเนินกระบวนการการทำงานทางธุรกิจต่างๆ Getting Started with Joget Applications การใช้งาน Joget เบื้องต้น อันดับแรกให้เข้าไปที่แถบ Joget เพื่อเข้าถึงการใช้งาน จากนั้นเลือกแอพพลิเคชั่น โดยการเข้าถึงแอพฯ เพื่อดำเนินงานและประสานงาน สามารถแบ่งได้เป็น […]

Read More

Joget Job Requisition Workflow

What is the Job Requisition Workflow? Job Requisition Form คือ แบบฟอร์มแจ้งขอพนักงานอย่างเป็นทางการของแผนกต่างๆ ภายในองค์กร ผู้จัดการของแต่ละแผนกสามารถสร้างคำร้องขอพนักงานใหม่หรือพนักงานทดแทนได้ แบบฟอร์มจะประกอบด้วยรายละเอียดที่สำคัญในการแจ้งขอพนักงาน เช่น ตำแหน่งงาน แผนก หน่วยงาน ประสบการณ์ การศึกษา ทักษะ และอื่นๆ ดังนั้น Job Requisition Workflow เป็นแอพพลิเคชั่นของแฟลตฟอร์ม Joget ที่จะช่วยให้การดำเนินงานด้านการจัดทำเอกสารแจ้งขอพนักงานแบบ E-Form (แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์) ภายในองค์กรที่ครบวงจร เช่น การอนุมัติ มอบหมายงาน จัดทำรายงานผล ดาวน์โหลด และยังสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ทั้งหมด Job Requisition Form Applications แอพพลิเคชั่นสำหรับจัดทำแบบฟอร์มคำร้องขอเพื่อการดำเนินงาน เมื่อเข้ามาจะพบกับหน้าแรก (Home) ที่จะแสดง Layout รายงานผลของแต่ละ User ภายในแอพฯ เช่น กล่องข้อความ รายงานผลข้อมูลทั้งหมด และการดำเนินงานล่าสุด เป็นต้น ขึ้นอยู่กับการสร้างและออกแบบการรายงานข้อมูลภายในแอพฯ ซึ่งบางแอพพลิเคชั่นจะแตกต่างกันในส่วนของฟีเจอร์การใช้งานภายใน […]

Read More

Joget Budget Workflow Application

What is Joget Budget Management? งบประมาณ (Budget) คือ การคาดการณ์งบประมาณทางการเงินหรือทรัพยากรเพื่อการดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น การจัดซื้อ การผลิต การควบคุม และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณควบคู่กัน สำหรับการจัดทำรายงานผลข้อมูลงบประมาณในรูปแบบต่างๆ เพื่อการวางแผนและพิจารณาการดำเนินงานในอนาคต โดย Budget Workflow เป็นกระบวนการดำเนินงานด้านการจัดการงบประมาณด้วยแฟลตฟอร์ม Joget ที่รวมการทำงานต่างๆ อย่างครบวงจร เช่น การจัดทำแบบฟอร์ม การประสานงาน ยื่นคำร้องอนุมัติงบประมาณและอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยประสิทธิภาพในการทำงานที่หลากหลาย ช่วยให้การดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันสั้น สามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Alfresco ได้เป็นอย่างดี (สามารถศึกษาการทำงานเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ Getting Started with Joget ) Budget Approval Application วิธีการใช้งาน Application เพื่อการดำเนินการ Workflow สำหรับจัดทำแบบฟอร์มยื่นขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ภายในหน่วยงานขององค์กร ที่มีกระบวนการทำงาน Workflow ที่ล้ำลึก เป็นลำดับขั้นตอน อนุมัติด้วยลายเซ็นดิจิทัล จัดทำ E-Form อัตโนมัติ คำนวณงบประมาณค่าใช้จ่าย พร้อมจัดเก็บข้อมูลเป็น Custom […]

Read More

Alfresco Document Zonal Data Capture Pro

What is Alfresco Document Data Capture Pro? (Sky OCR Pro with PDF Extractor) Alfresco Document Data Capture Pro หรือ Sky OCR Pro เป็นฟังก์ชันพิเศษที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการเอกสารจากบริษัท Skytizens มีความสามารถในการตรวจจับข้อความตัวอักษรที่อยู่ในไฟล์รูปภาพ แล้วนำมาแปลงค่าให้กลายเป็นข้อความตัวอักษรด้วยระบบดิจิทัลที่สามารนำไปสืบค้นได้ มาพร้อมกับเวอร์ชัน Professional ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเนื้อหาได้อย่างแม่นยำและฟังกชั่นการใช้งานขั้นสูง (สามารถศึกษาความหมายเพิ่มเติมของ OCR ได้ที่ Alfresco Wiki) โดยเวอร์ชัน Professional มาพร้อมกับเทมเพลตอัจฉริยะ (Smart template) ที่สามารถคัดแยกและจัดการข้อความตัวอักษรของเอกสารรูปแบบต่างๆ ที่อัพโหลดลงในระบบได้อัตโนมัติ พร้อมกับจัดเรียง (Sort) เอกสารและตั้งชื่อไฟล์ใหม่ทั้งหมดโดยปราศจากการจัดการเพิ่มเติม เพื่อจัดเก็บข้อมูล Metadata ไว้ภายในระบบสำหรับการสืบค้นข้อมูลที่สะดวกและง่ายดาย ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่รองรับการใช้งานพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้ระดับหน่วยงาน องค์กร และบริษัทได้อย่างมหาศาล รองรับการทำงานที่มากกว่าเวอร์ชัน Lite โดยไม่ต้องพึ่งฟังก์ชันเสริมเพิ่มเติม ขยายประสิทธิภาพในการแปลงข้อความตัวอักษรให้แม่นยำมากขึ้น วิเคราะห์และจำแนกเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ สามารถกำหนดคำสั่งพิเศษด้วยภาษา […]

Read More

Alfresco HTML Dynamic Watermark

What is Alfresco HTML Dynamic Watermark? Alfresco HTML Dynamic Watermark (ลายน้ำแบบไดนามิก) เป็นฟังก์ชั่นใช้งานเสริม (Addon) พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันเอกสารของทาง Skytizens ที่สามารถสร้างลายน้ำได้จำนวนมหาศาลอย่างไม่จำกัด เพื่อนำไปแสดงบนเอกสารของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ โดยผู้ดูแลระบบ (Admin) เป็นผู้ที่สามารถเพิ่มลายน้ำรูปแบบต่างๆ ได้เพียงผู้เดียว ลายนี้แบบไดมามิกนี้สามารถเพิ่มรูปภาพ โลโก้ ตัวอักษร และปรับแต่งผ่านคำสั่งพิเศษของ Code HTML ได้ อีกทั้งยังรองรับเอกสารรูปแบบต่างๆ รวมถึงไฟล์รูปภาพได้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ Alfresco Dynamic Watermark (ลายน้ำแบบไดนามิก) ยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารพร้อมลายน้ำและปราศจากลายน้ำได้ ด้วยการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน (User) ภายในไซต์ โฟลเดอร์ กลุ่ม และไฟล์ เป็นต้น ทำให้สามารถเข้าถึงลายน้ำได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้การใช้งานลายน้ำมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด และครอบคลุมการใช้งานในรูปแบบต่างๆได้อย่างครบครัน ด้วย Dynamic Watermark (ลายน้ำแบบไดนามิก) ช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่องค์กรจากการดัดแปลงข้อมูลเอกสาร แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต เผยแพร่เอกสาร โจรกรรมเอกสาร และยังแสดงกรรมสิทธิ์ขององค์กร อีกทั้งยังมีหน้าที่ป้องกันเอกสาร เนื้อหาเอกสารได้โดยเฉพาะ Why is […]

Read More

Digital Signature

What is Alfresco Digital Signature? Skytizens ได้นำคุณสมบัติ Digital Signature มาใช้กับระบบจัดการเอกสาร Alfresco เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และนำมาใส่ในเอกสารต่าง ๆ แบบออนไลน์ ทำให้เอกสารมีรายละเอียดที่ครบถ้วน เป็นทางการ และสามารถนำไปใช้งานอย่างสะดวกทันใจ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นด้วยคุณสมบัติ Digital Signature จะทำงานร่วมกับ Private Key และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ ทำให้ลายเซ็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงรูปภาพที่นำมาแทรกในเอกสาร แต่ยังสามารถระบุตัวตนของเจ้าของลายเซ็นได้อย่างแม่นยำ โดยหลักการทำงานของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ คือ การเข้ารหัสข้อมูล ซึ่งผู้ที่นำเอกสารไปดำเนินการต่อจะต้องใช้โปรแกรมคำนวณเพื่อตรวจสอบว่าเป็นลายเซ็นของเจ้าของลายเซ็นจริงหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลในเอกสารของตนจะปลอดภัยจากการเข้าถึงหรือดัดแปลงโดยบุคคลอื่นอย่างแน่นอน Why is Alfresco Digital Signature so important? การเซ็นชื่อลงในเอกสารที่เป็นแผ่นกระดาษสำหรับทำธุรกรรมหรือนิติกรรมอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยเสมอไป เพราะหลังจากที่เจ้าของลายเซ็นลงชื่อในเอกสารไปแล้ว อาจมีการนำไปแก้ไขดัดแปลงได้ง่าย ๆ แต่ด้วยคุณสมบัติ Digital Signature ของ Alfresco ผู้ใช้บริการจะสามารถสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูง และนำมาใส่เอกสารต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ คุณสมบัติ […]

Read More

Electronic Signature

What is Alfresco Electronic Signature? Electronic Signature เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติจาก Alfresco ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจัดการเอกสารสำหรับผู้ใช้บริการ ด้วยบริการสร้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบุตัวตน ตลอดจนนำลายเซ็นมาใส่ในเอกสาร ทำให้เอกสารมีความน่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยได้ภายในไม่กี่ขั้นตอน โดยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นด้วยคุณสมบัติ Electronic Signature จะปรากฎในส่วนของ ประวัติผู้ใช้ของฉัน (My Profile) ซึ่งเจ้าของลายเซ็นสามารถนำมาใส่กำกับในเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย Why is Alfresco Electronic Signature so important? เพราะลายเซ็นเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงตัวตนของบุคคล การทำธุรกรรมและนิติกรรมต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมีลายเซ็นของเจ้าของเอกสารกำกับไว้ในเอกสารเหล่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปการเซ็นเอกสารจะต้องพิมพ์เอกสารใส่แผ่นกระดาษเพื่อนำมาเซ็นชื่อด้วยปากกา จากนั้นจึงใช้วิธีสแกนเอกสารกลับเป็นไฟล์รูปเพื่อนำไปจัดเก็บในระบบอีกครั้ง แต่ด้วยคุณสมบัติ Electronic Signature ของ Alfresco จะช่วยลดขั้นตอนการเซ็นชื่อลงในเอกสารให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะผู้ใช้สามารถสร้างลายเซ็นของตัวเองเก็บไว้ในระบบ และใส่ลายเซ็นนั้นลงในเอกสารแบบออนไลน์ได้ทันที ทั้งนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถใส่เครื่องหมายหรือคำสำคัญอื่น ๆ เช่น ตราประทับ ชื่อเจ้าของลายเซ็น และวันที่เซ็นชื่อในเอกสาร เพื่อให้เอกสารมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย The Difference between […]

Read More