Antivirus Integration ClamAV

What is Alfresco ClamAV Antivirus Integration? Skytizens ได้พัฒนาส่วนเสริม (Addon) Alfresco ClamAV Antivirus เป็นฟีเจอร์เพื่อช่วยเพิ่มมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลในระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร Alfresco โดยฟีเจอร์ ClamAV Antivirus เป็นเครื่องมือป้องกันไวรัสแบบ Open Source ซึ่งช่วยตรวจจับทั้งไวรัส โทรจัน มัลแวร์ และภัยคุกคามอื่น ๆ และเมื่อติดตั้งให้ทำงานในระบบจัดการเอกสาร Alfresco แล้ว ClamAV จะทำการสแกนไฟล์ข้อมูลและเอกสารทุกไฟล์ที่ถูกอัพโหลดเข้าสู่ Alfresco Document Library (คลังเอกสาร) โดยอัตโนมัติ หากตรวจพบไฟล์ที่มีไวรัสหรือมีความเสี่ยงในการโจรกรรมข้อมูลและฟิชชิ่ง ฟีเจอร์ ClamAV จะทำการแจ้งเตือนและป้องกันการแสดงผลข้อมูลทันที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไฟล์อื่น ๆ ในระบบ ผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ว่าเอกสารทุกไฟล์จะปลอดภัย ใช้งานต่อเนื่องได้อย่างไร้กังวล Why is ClamAV Antivirus Integration so important? เพราะการเก็บเอกสารอย่างปลอดภัย ถือเป็นอีกเป้าหมายสำคัญที่ Skytizens ตระหนักถึง เราจึงนำฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย […]

Read More