Alfresco HTML Dynamic Watermark

What is Alfresco HTML Dynamic Watermark? Alfresco HTML Dynamic Watermark (ลายน้ำแบบไดนามิก) เป็นฟังก์ชั่นใช้งานเสริม (Addon) พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันเอกสารของทาง Skytizens ที่สามารถสร้างลายน้ำได้จำนวนมหาศาลอย่างไม่จำกัด เพื่อนำไปแสดงบนเอกสารของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ โดยผู้ดูแลระบบ (Admin) เป็นผู้ที่สามารถเพิ่มลายน้ำรูปแบบต่างๆ ได้เพียงผู้เดียว ลายนี้แบบไดมามิกนี้สามารถเพิ่มรูปภาพ โลโก้ ตัวอักษร และปรับแต่งผ่านคำสั่งพิเศษของ Code HTML ได้ อีกทั้งยังรองรับเอกสารรูปแบบต่างๆ รวมถึงไฟล์รูปภาพได้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ Alfresco Dynamic Watermark (ลายน้ำแบบไดนามิก) ยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารพร้อมลายน้ำและปราศจากลายน้ำได้ ด้วยการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน (User) ภายในไซต์ โฟลเดอร์ กลุ่ม และไฟล์ เป็นต้น ทำให้สามารถเข้าถึงลายน้ำได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้การใช้งานลายน้ำมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด และครอบคลุมการใช้งานในรูปแบบต่างๆได้อย่างครบครัน ด้วย Dynamic Watermark (ลายน้ำแบบไดนามิก) ช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่องค์กรจากการดัดแปลงข้อมูลเอกสาร แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต เผยแพร่เอกสาร โจรกรรมเอกสาร และยังแสดงกรรมสิทธิ์ขององค์กร อีกทั้งยังมีหน้าที่ป้องกันเอกสาร เนื้อหาเอกสารได้โดยเฉพาะ Why is […]

Read More

Documents Expiration Manager Lite

What is the Documents Expiration Manager Lite (Archive Lite)? Documents to Archive Lite (Documents Expiration Manager Lite) เป็นส่วนเสริม (Addon) ในระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร Alfresco ที่ Skytizens ได้พัฒนาขึ้นให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดระยะเวลาการใช้งานและวันหมดอายุของไฟล์ข้อมูลและเอกสารในระบบ และจะถูกจัดเก็บในหมวดหมู่พิเศษแบบถาวร แยกส่วนกับไฟล์เอกสารปกติทั่วไป อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถดูรายการเอกสารที่หมดอายุในระบบ Alfresco โดยตรง หรือส่งออกข้อมูลจากระบบและจัดเก็บเป็นไฟล์รายงานได้ ด้วยฟีเจอร์ Documents to Archive Lite จะช่วยให้การตรวจสอบและติดตามข้อมูลการหมดอายุของเอกสารเป็นเรื่องง่าย ช่วยลดเวลาในการค้นหาของพนักงาน ทำให้ไลบรารีที่จัดเก็บเอกสารสะอาดและเป็นระเบียบ และทำให้ง่ายต่อการจัดการเอกสารที่มีการจำกัดระยะเวลาใช้งานอีกด้วย Documents to Archive Lite เป็นฟีเจอร์ส่วนเสริมเวอร์ชันพื้นฐานที่ช่วยการจัดการวันหมดอายุเอกสารในระดับเริ่มต้น หากต้องการใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การแจ้งเตือนเอกสารหมดอายุ การส่งรายงานการจัดเก็บเอกสารหมดอายุถาวรแบบปกติทางอีเมล และความสามารถในการค้นหาขั้นสูง เป็นต้น ฟังก์ชันการทำงานเหล่านี้จะมีอยู่ในฟีเจอร์ Documents to Archive Pro […]

Read More

Managing site members

เว็บไซต์คู่มือออนไลน์ Alfresco WIKI บทความนี้ จะแนะนำวิธีบริหารจัดการผู้ใช้งาน (Users) ใน Sites ต่าง ๆ ของระบบจัดการเอกสาร Alfresco ตั้งแต่การเพิ่มผู้ใช้งาน, การกำหนดบทบาท, การดูข้อมูล ไปจนถึงการลบผู้ใช้งานออกจาก Sites โดยผู้ดูแลระบบ (Administrator) หรือผู้จัดการ (Manager) ของ Site จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ดำเนินการในส่วนนี้ Adding users to a site ผู้ดูแลระบบ (Administrator) หรือผู้ใช้งานในระบบจัดการเอกสาร Alfresco ที่ได้รับบทบาท (Role) เป็น ผู้จัดการ (Manager) ของ Site สามารถเชิญหรือเพิ่มผู้ใช้งานให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Site ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ (หมายเหตุ ผู้ใช้งาน (User) จะถูกเพิ่มเข้ามาในระบบ Alfresco โดยผู้ดูแลระบบ (Administrator) ที่เมนู Users ภายใต้เมนู Admin Tools) […]

Read More

Working with content

เบื้องต้น คุณสามารถเข้าใช้งานเมนู Sites (เว็บไซต์) ที่จะจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ แยกตามหน่วยงาน ไซต์งาน หรือแผนกที่คุณสังกัด ซึ่งขึ้นอยู่กับการกำหนดข้อตกลงการใช้งานในองค์กร และภายใน Site ของระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร Alfresco มีเมนู Document Library (คลังเอกสาร) ที่ให้คุณสามารถ จัดเก็บและจัดการเนื้อหา เช่น ไฟล์เอกสาร, รูปภาพและวิดีโอ ฯลฯ สามารถอัพโหลดเนื้อหาเพื่อใช้งานร่วมกับผู้ใช้รายอื่น ๆ ในแต่ละ Site ได้ เนื้อหาที่เพิ่มและได้รับการแก้ไขจะแสดงผลใน Dashlet (แผงควบคุมย่อย) อีกด้วย เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการใช้งานเมนูหรือการจัดการไฟล์เอกสารและโฟลเดอร์ต่าง ๆ ในแต่ละ Site สำหรับผู้ใช้แต่ละราย อาจมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่ผู้ใช้ได้รับจาก Administrator (ผู้ดูแลระบบ) โดยจะอธิบายการใช้งานในเว็บไซต์คู่มือออนไลน์ Alfresco WIKI ในลำดับต่อไป The Document Library คุณสามารถเข้าใช้งาน Document Library (คลังเอกสาร) ภายใน Site […]

Read More