Antivirus Integration ClamAV

What is Alfresco ClamAV Antivirus Integration? Skytizens ได้พัฒนาส่วนเสริม (Addon) Alfresco ClamAV Antivirus เป็นฟีเจอร์เพื่อช่วยเพิ่มมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลในระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร Alfresco โดยฟีเจอร์ ClamAV Antivirus เป็นเครื่องมือป้องกันไวรัสแบบ Open Source ซึ่งช่วยตรวจจับทั้งไวรัส โทรจัน มัลแวร์ และภัยคุกคามอื่น ๆ และเมื่อติดตั้งให้ทำงานในระบบจัดการเอกสาร Alfresco แล้ว ClamAV จะทำการสแกนไฟล์ข้อมูลและเอกสารทุกไฟล์ที่ถูกอัพโหลดเข้าสู่ Alfresco Document Library (คลังเอกสาร) โดยอัตโนมัติ หากตรวจพบไฟล์ที่มีไวรัสหรือมีความเสี่ยงในการโจรกรรมข้อมูลและฟิชชิ่ง ฟีเจอร์ ClamAV จะทำการแจ้งเตือนและป้องกันการแสดงผลข้อมูลทันที เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไฟล์อื่น ๆ ในระบบ ผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ว่าเอกสารทุกไฟล์จะปลอดภัย ใช้งานต่อเนื่องได้อย่างไร้กังวล Why is ClamAV Antivirus Integration so important? เพราะการเก็บเอกสารอย่างปลอดภัย ถือเป็นอีกเป้าหมายสำคัญที่ Skytizens ตระหนักถึง เราจึงนำฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย […]

Read More

Documents Expiration Manager Lite

What is the Documents Expiration Manager Lite (Archive Lite)? Documents to Archive Lite (Documents Expiration Manager Lite) เป็นส่วนเสริม (Addon) ในระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร Alfresco ที่ Skytizens ได้พัฒนาขึ้นให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดระยะเวลาการใช้งานและวันหมดอายุของไฟล์ข้อมูลและเอกสารในระบบ และจะถูกจัดเก็บในหมวดหมู่พิเศษแบบถาวร แยกส่วนกับไฟล์เอกสารปกติทั่วไป อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถดูรายการเอกสารที่หมดอายุในระบบ Alfresco โดยตรง หรือส่งออกข้อมูลจากระบบและจัดเก็บเป็นไฟล์รายงานได้ ด้วยฟีเจอร์ Documents to Archive Lite จะช่วยให้การตรวจสอบและติดตามข้อมูลการหมดอายุของเอกสารเป็นเรื่องง่าย ช่วยลดเวลาในการค้นหาของพนักงาน ทำให้ไลบรารีที่จัดเก็บเอกสารสะอาดและเป็นระเบียบ และทำให้ง่ายต่อการจัดการเอกสารที่มีการจำกัดระยะเวลาใช้งานอีกด้วย Documents to Archive Lite เป็นฟีเจอร์ส่วนเสริมเวอร์ชันพื้นฐานที่ช่วยการจัดการวันหมดอายุเอกสารในระดับเริ่มต้น หากต้องการใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การแจ้งเตือนเอกสารหมดอายุ การส่งรายงานการจัดเก็บเอกสารหมดอายุถาวรแบบปกติทางอีเมล และความสามารถในการค้นหาขั้นสูง เป็นต้น ฟังก์ชันการทำงานเหล่านี้จะมีอยู่ในฟีเจอร์ Documents to Archive Pro […]

Read More

Convert documents to PDF

What is the Alfresco PDF Converter? Skytizens ได้พัฒนาโซลูชั่น Convert Documents to PDF สำหรับใช้ในการแปลงไฟล์ภาพและเอกสารในระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร Alfresco ให้เป็นไฟล์ประเภท PDF ได้อย่างง่ายในไม่กี่คลิก โดยรองรับการแปลงไฟล์หลากหลายประเภท เช่น ไฟล์เอกสาร MS Excel, MS PowerPoint, MS Word ไปจนถึงไฟล์รูปภาพนามสกุล .JPG, .PNG, .BMP, .TIFF, .GIF และไฟล์อื่น ๆ อีกมากมายก็สามารถแปลงเป็นไฟล์ PDF ได้เช่นกัน Why is the Alfresco PDF Converter so important? ไฟล์เอกสารประเภท PDF มีประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งในแง่ของการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการนำไปใช้งาน ตั้งแต่ความสามารถในการแปลงไฟล์หลากหลายประเภทให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน อีกทั้งยังช่วยทำให้ขนาดไฟล์ลดลง แต่ไม่ลดทอนคุณภาพของภาพหรือทำให้ข้อมูลสูญหาย จึงสะดวกต่อการแบ่งปันให้ผู้อื่น และยังสามารถเปิดอ่านไฟล์ PDF […]

Read More

Advanced Audit Log

What is Alfresco Audit Log? เป็นส่วนสำหรับตรวจสอบประวัติการทำงานและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร Alfresco โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูล Audit Log ของระบบต่าง ๆ มักจะแสดงผลเป็นโค้ดโปรแกรม ซึ่งยากที่ผู้ใช้งานทั่วไปจะทำความเข้าใจ และจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT เป็นผู้ตรวจสอบ แต่สำหรับ Alfresco Audit Log จะแสดงผลประวัติกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรูปแบบข้อมูลรายงานสรุปที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้ใช้งานในระบบ Alfresco ที่ได้รับสิทธิ์เข้าดู Audit Log สามารถเข้าตรวจสอบประวัติการใช้งานต่าง ๆ ในระบบได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็ว Why is Audit Log so important? Audit Log ถิอเป็นหลักฐานการตรวจสอบการใช้งานระบบที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน คุณสามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลใน Audit Log เพื่อหาที่มาที่ไปของเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัญหาในช่วงเวลาที่ต้องการได้ รวมถึงสามารถพิสูจน์กิจกรรมของผู้ใช้งานแต่ละรายในระบบได้อย่างชัดเจน และเมื่อทราบถึงสาเหตุของปัญหาแล้ว เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจาก Audit Log เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์หรือปัญหาแบบเดิมซ้ำขึ้นอีก รวมถึงช่วยเพิ่มความปลอดภัย ไม่ให้เกิดการนำข้อมูลในระบบไปใช้ในทางที่ผิด Using Skytizens […]

Read More