Alfresco Document Zonal Data Capture Pro

What is Alfresco Document Data Capture Pro? (Sky OCR Pro with PDF Extractor) Alfresco Document Data Capture Pro หรือ Sky OCR Pro เป็นฟังก์ชันพิเศษที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการเอกสารจากบริษัท Skytizens มีความสามารถในการตรวจจับข้อความตัวอักษรที่อยู่ในไฟล์รูปภาพ แล้วนำมาแปลงค่าให้กลายเป็นข้อความตัวอักษรด้วยระบบดิจิทัลที่สามารนำไปสืบค้นได้ มาพร้อมกับเวอร์ชัน Professional ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเนื้อหาได้อย่างแม่นยำและฟังกชั่นการใช้งานขั้นสูง (สามารถศึกษาความหมายเพิ่มเติมของ OCR ได้ที่ Alfresco Wiki) โดยเวอร์ชัน Professional มาพร้อมกับเทมเพลตอัจฉริยะ (Smart template) ที่สามารถคัดแยกและจัดการข้อความตัวอักษรของเอกสารรูปแบบต่างๆ ที่อัพโหลดลงในระบบได้อัตโนมัติ พร้อมกับจัดเรียง (Sort) เอกสารและตั้งชื่อไฟล์ใหม่ทั้งหมดโดยปราศจากการจัดการเพิ่มเติม เพื่อจัดเก็บข้อมูล Metadata ไว้ภายในระบบสำหรับการสืบค้นข้อมูลที่สะดวกและง่ายดาย ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่รองรับการใช้งานพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้ระดับหน่วยงาน องค์กร และบริษัทได้อย่างมหาศาล รองรับการทำงานที่มากกว่าเวอร์ชัน Lite โดยไม่ต้องพึ่งฟังก์ชันเสริมเพิ่มเติม ขยายประสิทธิภาพในการแปลงข้อความตัวอักษรให้แม่นยำมากขึ้น วิเคราะห์และจำแนกเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ สามารถกำหนดคำสั่งพิเศษด้วยภาษา […]

Read More

Alfresco HTML Dynamic Watermark

What is Alfresco HTML Dynamic Watermark? Alfresco HTML Dynamic Watermark (ลายน้ำแบบไดนามิก) เป็นฟังก์ชั่นใช้งานเสริม (Addon) พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันเอกสารของทาง Skytizens ที่สามารถสร้างลายน้ำได้จำนวนมหาศาลอย่างไม่จำกัด เพื่อนำไปแสดงบนเอกสารของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ โดยผู้ดูแลระบบ (Admin) เป็นผู้ที่สามารถเพิ่มลายน้ำรูปแบบต่างๆ ได้เพียงผู้เดียว ลายนี้แบบไดมามิกนี้สามารถเพิ่มรูปภาพ โลโก้ ตัวอักษร และปรับแต่งผ่านคำสั่งพิเศษของ Code HTML ได้ อีกทั้งยังรองรับเอกสารรูปแบบต่างๆ รวมถึงไฟล์รูปภาพได้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ Alfresco Dynamic Watermark (ลายน้ำแบบไดนามิก) ยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารพร้อมลายน้ำและปราศจากลายน้ำได้ ด้วยการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน (User) ภายในไซต์ โฟลเดอร์ กลุ่ม และไฟล์ เป็นต้น ทำให้สามารถเข้าถึงลายน้ำได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้การใช้งานลายน้ำมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด และครอบคลุมการใช้งานในรูปแบบต่างๆได้อย่างครบครัน ด้วย Dynamic Watermark (ลายน้ำแบบไดนามิก) ช่วยสร้างความปลอดภัยให้แก่องค์กรจากการดัดแปลงข้อมูลเอกสาร แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต เผยแพร่เอกสาร โจรกรรมเอกสาร และยังแสดงกรรมสิทธิ์ขององค์กร อีกทั้งยังมีหน้าที่ป้องกันเอกสาร เนื้อหาเอกสารได้โดยเฉพาะ Why is […]

Read More

Automatic documents sorting (dynamic folders & filenames)

What is Alfresco Data Extraction & Sorting (SkyArea Sort)? ฟังก์ชัน SkyArea Sort คือ ส่วนเสริม (Addon) ที่ทาง Skytizens พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลหรือไฟล์ต่าง ๆ ที่นำเข้ามาในระบบจัดการเอกสาร Alfresco อย่างเป็นระเบียบ ตามกฎ (Rules) ที่ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้งานเป็นผู้กำหนด เริ่มด้วยการจำแนก Properties หรือข้อมูลย่อยที่อยู่บนไฟล์เอกสาร  (Extraction) จากนั้นนำมาจัดเรียงลำดับ (Sorting) และสุดท้าย ไฟล์เอกสารจะถูกเปลี่ยนชื่อในรูปแบบมาตรฐานเดียวกันและถูกนำไปจัดเก็บในโฟลเดอร์ปลายทางอย่างเป็นหมวดหมู่อัตโนมัติ ซึ่งสามารถค้นหาและเข้าถึงไฟล์เอกสารที่ถูกจัดเก็บในภายหลังได้อย่างสะดวกอีกด้วย โดยขั้นตอนการเรียงลำดับไฟล์เอกสารจะเริ่มต้นขึ้น หลังจากที่ผู้ใช้งานนำเข้าไฟล์เอกสารด้วยการอัพโหลดหรือสแกน โดยอาจมีการใช้ฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การใช้ฟังก์ชัน SkyArea OCR Lite เพื่อจัดเก็บค่าหรือข้อมูลจากเอกสารในตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นฟังก์ชัน SkyArea Sort จะนำค่าข้อมูลที่ได้มาจัดเรียงลำดับและจัดเก็บในโฟลเดอร์ปลายทางตามกฎที่ตั้งไว้อัตโนมัติ ด้วยกระบวนการทำงานที่ผู้ใช้งานเพียงแค่นำเข้าเอกสารในระบบ Alfresco ที่โฟลเดอร์ต้นทาง จากนั้นฟังก์ชัน SkyArea […]

Read More

Zonal OCR with Data Extraction from scanned documents

What is Zonal OCR and SkyArea OCR Lite โดยทั่วไป OCR หรือ Optical Character Recognition คือ เครื่องมือแปลงไฟล์ภาพเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ผ่านการสแกน พร้อมแยกแยะข้อความตัวอักษรที่อยู่บนภาพ ให้กลายเป็นไฟล์ข้อความตัวอักษรที่สามารถแก้ไขและสืบค้นได้ แต่สำหรับ Zonal  OCR จะเป็นเทคโนโลยี OCR ประเภทหนึ่ง ที่นอกจากจะใช้แยกแยะตัวอักษรที่อยู่บนภาพได้แล้ว ยังอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถกำหนดตำแหน่งหรือเฉพาะบริเวณที่ต้องการเก็บค่าตัวอักษรบนเอกสารที่ผ่านการสแกนได้ และในระบบจัดการเนื้อหาและเอกสารสำหรับองค์กร Alfresco จาก Skytizens เราได้ออกแบบโซลูชั่นการคัดแยกข้อมูลที่หลากหลายเพื่อรองรับการทำงานในรูปแบบที่แตกต่างกันตามที่แต่ละองค์กรและธุรกิจต้องการ และหนึ่งในนั้นคือ โซลูชั่นการคัดแยกข้อมูลด้วยระบบ Zonal OCR ด้วยฟังก์ชัน SkyArea OCR Lite ที่ใช้งานร่วมกันได้ทั้งกับสแกนเนอร์และอุปกรณ์พกพาสารพัดประโยชน์ต่าง ๆ ช่วยจัดเก็บเนื้อหาในไฟล์ภาพและเอกสารที่ได้รับการสแกน เพื่อแปลงข้อมูลและภาพให้อยู่ในรูปของไฟล์ที่สืบค้นข้อความได้โดยอัตโนมัติ ฟังก์ชัน SkyArea OCR Lite เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูล Metadata (คุณลักษณะเฉพาะของเอกสาร) จากเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มหรือเทมเพลต ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้, […]

Read More